Scheduled Tours

.2017 6 Days Tibet Classic Tour

.2017 8 Days Classic Tibet Namtso Lake Tour

.2017 6 Days Lhasa & Namtso Lake Tour

.2017 8-Day Classic Tibet Mt. Everest Tour

.2017 10 Days Tibet Mt. Everest and Namtso Lake Tour

.2017 Wolong Panda Base Volunteer Work Tour

.2017 April Sichuan to Edge of Tibetan Plateau Birding Tour

more >>
China Tours

.China Train Tours

.China Ethnic & Festival Tours

.China Day Tours

.China Photography Tours

.China Wildlife Tours

.China Trekking Tours

.China Student Challenge Tours

more >>

YourPosition: Home > June

total:134  6 /page       < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >

Chengdu Panda and Panda Painting Tour

Duration: 1

Destination: Chengdu

Highlights: Chengdu Panda Breeding Centre and Panda Painting DIY

Tour Code: SPT-26

Chengdu Panda and Cycle in Old Chengdu

Duration: 1

Destination: Chengdu

Highlights: Panda Breeding Centre, cycle in real and old Chengdu with lanes and streets

Tour Code: SPT-24

Shanghai Panda Yangtze Cruise Tour

Duration: 9

Destination: Shanghai, Yichang, Three Gorges, Chongqing, Chengdu

Highlights: Yangtze River Cruise

Tour Code: YRT-01

Top 7 China Classic Silk Road Tour

Duration: 14

Destination: Beijing, Xian, Dunhuang, Urumqi, Kashgar, Turpan, Shanghai

Highlights: Forbidden City, Great Wall, Terracotta Warriors, Mogao Caves, Karakuli Lake

Tour Code: CT-07

Tracks of Marco Polo Tour

Duration: 17

Destination: Xian, Lanzhou, Xiahe, Wuwei, Zhangye, Jiayuguan, Turpan, Urumqi, Kashgar

Highlights: Terracotta Warriors, Labrang Monastery, Suspended Wall, Mogao Caves

Tour Code: XSRT-03

Classic Silk Road Tour

Duration: 11

Destination: Xian, Dunhuang, Turpan, Urumqi, Kashgar

Highlights: Terracotta Warriors, Mogao Grottoes, Yadan Landform Park, Karakuli Lake

Tour Code: XSRT-01

total:134  6 /page       < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >